Talent Recruitment

Onze management
assistants zijn
echte talenten

Talent Recruitment, Selection & Performance

The Management Assistance Company (MAC) is uw strategische & Recruitment Process Outsourcing (RPO) partner. Met 25 jaar ervaring staan wij garant voor hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening en van de management assistants die wij inzetten. The MAC management assistants werken op elk niveau en onder andere in vakgebieden als secretarieel, HR, legal, finance, project management, (online) marketing en communicatie en sales. Management Assistants van The MAC beschikken allen over uitzonderlijk talent. Dankzij onze geavanceerde Partiële Competentie Sourcing Methodiek (PCSM) binnen de duurzame Full Circle-aanpak, krijgt u een management assistant binnen uw organisatie die vanaf het eerste moment – en tot ver in de toekomst – waarde toevoegt.

Bewezen selectiemethodiek voor de juiste kandidaat

Onze Partiële Competenties Sourcing Methodiek garandeert u optimale vaststelling van de benodigde huidige en te voorspellen benodigde toekomstige competenties. Hierdoor weten wij wat uw nieuwe management assistant moet bezitten aan talent. Dankzij onze Full Circle-aanpak werven en selecteren we vervolgens de juiste kandidaat die de benodigde prestaties levert.
Wij stellen daarbij deze essentiële vragen:
– Welke waarde voegt de rol toe aan uw organisatie?
– Welke kennis, ervaring en vaardigheden zijn noodzakelijk?
– Welk gedrag moet in de rol vertoond worden om binnen uw organisatie succesvol te zijn?

Competenties staan centraal

Bij The MAC geloven we dat elke management assistant over uitzonderlijk talenten beschikt. Men krijgt echter pas inzicht in iemands talent als we weten over welke competenties ze beschikt. Binnen The MAC Recruitment, Selection & Performance staan daarom competenties centraal. Een competentie is immers de combinatie van gedrag, persoonlijke eigenschappen, vaardigheden en kennis.
Een competentie draagt ook bij aan succesvol huidig en toekomstig functioneren. Om te weten welke management assistant exact binnen uw organisatie past, moeten eerst exact bekend zijn over welke competenties zij beschikt. Waar staat zij in haar ontwikkeling, wat kan en mag u van haar verwachten? Van onze kandidaten hebben we dit reeds volledig middels het MAC Competentie Portfolio in kaart gebracht.

Vakgebieden The MAC Talent Recruitment,
Selection & Performance

The MAC werft,
selecteert en
draagt bij aan
performance

secretarieel
HR
Legal
Online marketing
Finance
Sales
Project
management

Duurzame inzetbaarheid gaat over performance

In beleid dat is gericht op het voorkomen van mismatches wordt veel gesproken van inzetbaarheid of employability. Inzetbaarheid wordt veelal gedefinieerd als ‘de kans op werk op de interne of externe arbeidsmarkt’. Duurzame inzetbaarheid gaat echter een stap verder en impliceert een continue aansluiting tussen wat een werknemer kan en wil en wat werk of werkgever vraagt en biedt.

Download het TNO rappport Duurzame inzetbaarheid in perspectief

The Full MAC Circle:
voor de juiste prestaties in de toekomst

The MAC zet een stap verder bij de solution Recruitment, Selection & Performance: we voelen ons namelijk ook verantwoordelijk voor de duurzame inzetbaarheid van onze kandidaten. Daarom beoordeelt The MAC met haar Talent Assessment naast de persoonlijke kenmerken/belastbaarheid van haar kandidaten ook de mate van omgaan met veranderingen.
Met de MAC Vacature Scan beoordelen we naast de werkkenmerken en -belasting ook de mate waarin er veranderingen in het werk gaan ontstaan. Het gaat u immers er om dat uw nieuwe management assistant de strategie van uw organisatie ook de dag na morgen in de praktijk brengt. Vandaar het ‘performance’. De management assistant van The MAC levert de benodigde prestaties. Onze stap verder tot duurzame inzetbaarheid levert uw organisatie de zekerheid van de juiste prestaties in de toekomst.

Kies een stap uit de cirkel

MAC Functieprofiel
Analyse
MAC Talent Assessment
en
MAC Vacature Scan
MAC Dynamische
Person-Job fit
MAC Co-Creatie inwerkopdracht
MAC Performance Coaching

De voordelen van werving & selectie door The MAC

  • Hoogwaardige selectiemethodiek
  • Aandacht voor passende competenties
  • Duurzame inzet als garantie voor optimale match
  • Toekomstgerichte instelling als zekerheid voor prestaties
  • Focus op bijdrage aan de onderneming
  • Direct aan de slag

Samenvattend

The MAC heeft voor uw organisatie de management assistant die ook in de toekomst nog evenveel – vaker nog meer – toegevoegde waarde heeft voor uw bedrijfsvoering. Een management assistant die als een spin in het web uw steun en toeverlaat is, de organiserende motor achter elk project kan zijn en menig bedrijfsresultaat mede tot stand brengt. U neemt haar met volle vertrouwen direct in vaste dienst en kunt direct aan de slag met toekomstige kansen en uitdagingen. Added Value. Assisted.
Sterke
RPO-partner
Zorgvuldige
selectie
van kandidaten
Toegevoegde
waarde
door focus
op prestatie
Snel antwoord op uw vraag of meer weten over The Management Assistance Company? Vul een contactverzoek in.
U wilt een vacature indienen? Gebruik daarvoor het formulier vacaturemelding. Een vacaturebeschrijving kunt u desgewenst toevoegen.
Wij reageren binnen 24 uur op uw bericht. Voor direct contact: bel +31 (0)648 55 04 94.