Interim Management

Interim
management
de tijdelijke oplossing voor
blijvend resultaat

Interim Management

De interim manager van The Management Assistance Company (MAC) brengt snel en effectief uw organisatie een stap verder. Juist de onafhankelijkheid en het ontbreken van een langdurige en emotionele band met het bedrijf maakt de interim manager bij uitstek inzetbaar voor opdrachten met een scherp geformuleerde horizon. Bovendien is inzet van onze MAC Interim Manager effectief: betaald per uur. Daardoor zijn de kosten lager dan voor een manager met vergelijkbare kwalificaties in eigen vaste dienst.

Welke interim manager is nodig?

Algemeen management

Er kan tijdelijke waarneming nodig zijn van de volledige leidinggevende functie over (delen van) het bedrijfsonderdeel management ondersteuning met totale eindverantwoordelijkheid betreffende beleid en beheersmatige zaken.
Denk aan: overbrugging wegens ziekte of vertrek, het doorvoeren van een herstructurering of afslanking, het ontwikkelen en doorvoeren van een nieuwe strategie. The MAC heeft de juiste interim manager met ervaring in algemeen management.

Veranderingsmanagement

Voor het realiseren van een nieuwe organisatiestructuur en/of cultuur kan een interim manager de juiste keuze zijn. Los van historie en banden kan hij/zij de nodige vaart achter noodzakelijke veranderingen zetten.
Bijvoorbeeld bij het opbouwen en motiveren van het nieuwe bedrijfsonderdeel managementondersteuning na samenvoeging of fusie, het in- of doorvoeren van nieuwe procedures en/of systemen in bestaande organisaties. The MAC heeft interim managers met ruime ervaring met deze processen.

Beleidsmanagement

Voor het uitvoeren van de managementtaken kan een interim manager de juiste – tijdelijke – keuze zijn. De redenen daarvoor kunnen uiteenlopend zijn. Bijvoorbeeld het tijdelijk toevoegen van specifieke knowhow.
Maar ook het realiseren van nieuwe activiteiten (differentiatie of diversificatie) of ad hoc-oplossingen bij een onverwachte lacune in het bedrijfsonderdeel management ondersteuning. The MAC kan de juiste interim manager inzetten voor deze taken.

Implementatiemanagement

Na afronding van The Management Assistant Scan wordt de MAC interim manager op één of meerdere van bovenstaande managementgebieden ingezet. Met als doel alle geformuleerde aanbevelingen in de dagelijkse praktijk door te voeren. Hierdoor realiseren organisaties blijvende resultaten.

Interim management is in
veel situaties dé oplossing

Inzet interim manager

Verandertrajecten
Reorganisaties
Opbouwen
management-
ondersteuning
na fusie
Toevoegen
van specifieke knowhow
Oplossing voor plotselinge lancune in bedrijfsvoering
Opstellen of
doorvoeren van
nieuwe strategie
Overbrugging
wegens ziekte of vertrek

Inzet interim manager

Tijdens het intakegesprek bepalen we de toegevoegde waarde van interim management voor uw organisatie. We formuleren antwoorden op belangrijke vragen als: ‘Welke specifieke kennis is noodzakelijk? Wat zijn de kenmerken van uw organisatie? Hoe krijgen we alle mensen mee in een veranderingsproces en wat vindt u als organisatie een must bij sturing en invulling van leiderschap?’ Aan de hand van de antwoorden selecteren we de juiste MAC interim manager voor u.

Vinger aan de pols voor het gewenste eindresultaat

Om afspraken en kwaliteit van onze diensten te waarborgen, houden we tijdens de projecten altijd een vinger aan de pols. Hierdoor worden de afgesproken tussentijdse (deel-)resultaten opgeleverd.
Een aantal weken voor afloop van de opdracht vindt de eindevaluatie plaats. In dit gesprek bepalen we welke afrondende activiteiten er nog moeten worden verricht. Op deze manier realiseren we het gewenste eindresultaat.

De voordelen van een The MAC interim manager

  • Extra specialistische knowhow voor het management ondersteuning team of secretariaat
  • Efficiënt en zakelijk opereren doordat zij geen onderdeel uitmaakt van de bedrijfscultuur
  • Kosteneffectief door betaling per uur
  • Ruime ervaring bij vergelijkbare vraagstukken en organisaties
  • Veel kennis van het vak
  • De juiste competenties om complexe trajecten en/of projecten aan te kunnen

Samenvattend

Interim managers van The MAC zorgen voor een frisse en hoog specialistische blik van buiten. Zij durft de moeilijke vragen te stellen en neemt indien nodig ook zware beslissingen. Onze interim manager krijgt de mensen mee, geeft het goede voorbeeld en is dankzij een grote doortastendheid en leiderschap een inspiratiebron voor de management assistants. Hierdoor zal de toegevoegde waarde van alle betrokkenen toenemen. Added Value. Assisted.
Snel antwoord op uw vraag of meer weten over The Management Assistance Company?
Vul het contactformulier in – wij reageren binnen 24 uur – of bel +31 (0)648 55 04 94.
Extra specialistische
knowhow
Kosten-
effectief
Blijvende
resultaten