Talent Outplacement

Outplacement met een
menselijk gezicht

Talent outplacement

Het komt regelmatig voor dat zowel werkgever als werknemer akkoord gaan met het ontslag van de medewerker. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld, zodat geen toestemming van de kantonrechter nodig is voor het ontslag van de medewerker. Vanaf juli 2015 treden er echter nieuwe ontslagregels in werking die bedoeld zijn om ontslag eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar te maken voor werkgevers. Ook moet het ontslag per juli 2015 zich meer richten op het vinden van een nieuwe baan. Voor nu tot aan juli 2015 gelden dus nog de huidige regels omtrent ontslag. The Management Assistance Company (MAC) kan bij outplacement in zowel individuele gevallen als in het geval van een sociaal plan werkgevers en management assistants ondersteunen bij het gehele proces van het vinden van een nieuw passend werk. Added Value. Assisted.

Welke afspraken maken bij outplacement?

In veel gevallen wordt er een afspraak tussen werkgever en management assistant over outplacement gemaakt. Door middel van een outplacementtraject, krijgt de vertrekkende management assistant de kans om gericht naar ander passend werk te zoeken. Outplacement wordt dan door u als werkgever betaald. Het is daarom verstandig de afspraken daarover op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Bij The MAC is het ook mogelijk om als management assistant naar een baan in een andere vakrichting te zoeken. Dit kan voor alle partijen gunstig zijn vanwege toenemende kansen op werk. Voorwaarde is dat men na het outplacement traject niet meer terugkeert naar de oude werkgever.
Afspraken zijn ook te maken over het in de eindafrekening meenemen van niet genoten vakantiedagen en nog lopende vakantietoeslagen. Ook eventuele bonussen, spaargelden en een dertiende maand worden hierin berekend. Bij het ontslag is de ontslagdatum erg belangrijk. Eventueel kan een management assistant vrijstelling van haar werkzaamheden krijgen tot het moment dat de ontslagdatum aanbreekt. Ook is het voor de medewerkster prettig wanneer zij een getuigschrift meekrijgt. Van de ontslagene wordt verwacht dat bedrijfseigendommen worden teruggegeven of teruggebracht. Denk hierbij aan een laptop, telefoon, sleutels en een auto.

Ontslag vanaf juli 2015

Vanaf juli 2015 treden er nieuwe ontslagregels in werking die een versoepeling van het huidige ontslagrecht betekenen.
Lees verder…

Outplacement heeft
vele facetten

The MAC Outplacement

Gesprekken met de (arbeids-)
psycholoog
Trainen van
sollicitatiegesprekken
Hulp bij
het zoeken naar
vacatures
Steun en coaching door vakgenoten in MAC Connect
Introductie in groot
en uitgebreid
netwerk
Opstellen van
steeds op maat
gemaakte cv’s
MAC competentie-
portfolio invullen

Zo voegt outplacement voor iedereen waarde toe

The MAC biedt zeer uitgebreide dienstverlening bij outplacement. We begeleiden mensen naar nieuw werk en adviseren hen in voorbereiding op een sollicitatieprocedure. Het hoofddoel is dat de management assistant binnen de afgesproken periode soortgelijk managementondersteunend werk vindt. Het talent en haar competenties worden daartoe – gebruikmakend van een bewezen HR-methodiek – verwerkt in haar eigen MAC Competentie Portfolio. The MAC biedt alle faciliteiten om naar vacatures op zoek te gaan via diverse bronnen zoals internet, vakbladen, dagbladen en weekbladen. Daarnaast beschikken we over een groot en uitgebreid netwerk. Tevens kan er via ons online social network MAC Connect ook coaching en steun gegeven worden door vakgenoten.

De (arbeids-)psycholoog

The MAC biedt management assistants in een outplacementprocedure de mogelijkheid om een (arbeids-)psycholoog te spreken. samen met de Management Assistant kijkt deze naar carrièrekansen en loopbaanontwikkeling. Dat kan resulteren in een advies om een specifieke cursus of opleiding te volgen die de arbeidskansen vergroot. Nieuwe vaardigheden of competenties worden in het MAC Competentie Portfolio geregistreerd. Een start in de gewenste nieuwe baan met nieuwe vereiste functie-eisen komt zo binnen handbereik. Wanneer er een geschikte nieuwe werkgever is gevonden, kan The MAC helpen en adviseren bij het opstellen van het nieuwe arbeidscontract.

Voordelen outplacementbegeleiding door The MAC

  • Werknemer krijgt de kans om naar passend ander werk te zoeken.
  • Persoonlijke en menselijke benadering.
  • Door uitgebreid netwerk meer kansen op nieuw passend werk.
  • Werkgever krijgt juiste invulling van de door hem betaalde heroriëntatie naar werk.
  • Waardevol allround HR-advies gedurende het gehele traject.
  • Gebruikmaking van hoogwaardige HR-methodiek en -technologie.

Samenvattend

The MAC Outplacement wordt door organisaties en Management Assistants ingehuurd om ergens anders passend werk te vinden. The MAC kijkt middels haar MAC Competentie Portfolio wat de specifieke talenten en competenties van de assistant zijn. Met onze uitgebreide kennis van de arbeidsmarkt weten we precies waar ervaring en kennis optimaal kan worden ingezet. Wanneer begeleiding van onze (arbeids)psycholoog gewenst is, kan deze in dezelfde week nog worden ingezet. Daarnaast bieden we ook een kantoor outplacement werkplek aan. Op deze manier wordt er binnen een prettige sociale werkomgeving de mogelijkheid geboden om niet alleen de outplacementactiviteiten uit te voeren maar ook om tussen vakgenoten in werkritme te blijven functioneren. The MAC doet er alles aan om ook tijdens het outplacement traject voor alle betrokkenen waarde toe te voegen. Added Value. Assisted.
Snel antwoord op uw vraag of meer weten over The Management Assistance Company?
Vul het contactformulier in – wij reageren binnen 24 uur – of bel +31 (0)648 55 04 94.
Persoons-
gerichte
benadering
Gebruik
hoogwaardige
HR-methodieken
Snelle
en duurzame start
nieuw werk