Talent Outplacement

Ontslag vanaf juli 2015

Transitiebudget en vergoeding bij het nieuwe ontslagrecht

Elke vaste of tijdelijke werknemer heeft straks recht op een transitiebudget. Deze vergoeding kan vervolgens gebruikt worden voor outplacement of voor een opleiding. Er is een aantal voorwaarden aan gekoppeld. Zo betaalt een werkgever deze vergoeding alleen aan medewerkers, die 2 jaar of langer in dienst zijn geweest.
Wanneer de medewerker het ontslag te verwijten is, dan vervalt het recht op vergoeding. Andersom kan de kantonrechter bij ernstige verwijtbaarheid aan de werkgever, een aanvullende vergoeding toekennen aan de ontslagen medewerker.

Hoogte transitiebudget

De hoogte van het transitiebudget is afhankelijk van de hoeveelheid dienstjaren. Bij het transitiebudget wordt uitgegaan van 1/3 van het maandsalaris per dienstjaar. Als een medewerker langer dan 10 jaar bij dezelfde werkgever heeft gewerkt, heeft hij recht op een half maandsalaris per dienstjaar.
De vergoeding is maximaal € 75.000,00 of het jaarsalaris, wanneer dat hoger is dan dit bedrag. Er wordt geen transitiebudget toegekend bij faillissement, pensioengerechtigde medewerkers of bij medewerkers tot 18 jaar, die maximaal 12 uur per week werken.

Outplacement of scholing

Na ontslag is het gangbaar dat een outplacementtraject wordt ingezet. Naast het feit dat de ontslagen medewerker daardoor meer kans heeft op het vinden van nieuw werk, biedt dat in de nieuwe situatie ook voordeel voor de werkgever. De werkgever mag de kosten van outplacement of scholing namelijk aftrekken van het transitiebudget.
Dat moet wel in overleg met de medewerker. Datzelfde geldt voor omscholing en het volgen van een opleiding. Met akkoord van de medewerker, mag de werkgever ook deze kosten aftrekken.

Voordelen van de nieuwe ontslagregels

Het nieuwe transitiebudget heeft een aantal voordelen. Er ontstaat een betere stimulans voor de ontslagen medewerker om opleidingen te volgen of sneller een outplacementtraject in te gaan, waardoor de kans op nieuw werk toeneemt.
Daarnaast neemt de huidige ontslagprocedure via het UWV en de kantonrechter veel tijd in beslag. Door versoepeling van het ontslagrecht, zal de nieuwe procedure sneller werken. Wel dient een wettelijke maand opzegtermijn aan worden gehouden.